Forsikring

Uansett når man er på reise så bør man ha reiseforsikringen i orden.

Du må selv kjøpe en fullgod reise-, syke- og ulykkesforsikring som også dekker en eventuell hjemtransport. Bevis for at du har papirene i orden må medbringes på reisen.

De fleste har allerede en reiseforsikring, og vi anbefaler derfor at du sjekker at din forsikring dekker følgende

  • Avbestillingsforsikring – (må tegnes samtidig med at reisen bestilles)
  • Reisegods
  • Ansvar
  • Forsinkelser
  • Hjemreise hvis du blir syk og må transporteres hjem

Det som er viktig å presisere overfor selskapet ditt er at denne turen karakteriseres som trekking/vandring og ikke som en ekspedisjon der det drives fjellklatring, isklatring eller klippeklatring.

Det du må tenke på i tillegg er at:

  • Enkelte forsikringsselskaper bruker antall meter over havet som et kriterium for hva forsikringen dekker.
  • Noen forsikringsselskaper krever at man tegner en forlengelse hvis enkeltreisen går ut over en viss varighet.
  • Forsikringen dekker det valgte geografiske område.
  • Noen forsikringsselskap har en øvre beløpsgrense på sin avbestilling- og sykeforsikring.

Vi har vært i kontakt med Gouda, som er en del av Gjensidige, samt Gjensidige, og disse tilbyr reiseforsikring som dekker hele turen til Kilimanjaro.